Všeobecné obchodní podmínky

Společnost

Obecná část

Cena díla či služeb a platební podmínky

Staveniště, provádění servisu

Vyšší moc

Závěrečná ujednání